04 November 2008

Hobi atau Keperluan?

Pengenalan Radio Amatur

Radio Amatur adalah merupakan salah satu daripada alat yang digunakan bagi tujuan komunikasi dengan menggunakan peralatan radio. Penggunaan radio amatur di dalam bidang komunikasi amat meluas kerana ianya digunakan bagi menghubungkan seorang yang berada samada di dalam kawasan atau keseluruh dunia dengan menggunakan set radio amatur yang tertentu pada frekuensi yang tertentu.

Sebagaimana yang diketahui umum bahawa komunikasi menggunakan radio amatur hanyalah sekadar bercakap sahaja, tetapi dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pantas, sistem perhubungan yang dahulunya menggunakan sistem anolog kini telah bertukar kepada sistem digital yang mana ianya membenarkan kita bukan hanya dapat bercakap sahaja malahan dapat melihat seperti sebuah tv yang boleh dipancarkan hampir ke sebahagian besar dunia. Sebahagian daripada pengguna radio amatur memancarkan isyarat mereka melalui satelit yang berada pada orbit ataupun menggunakan bulan sebagai pemantul isyarat bagi mendapatkan jarak pancaran yang lebih jauh dan luas semasa berkomunikasi. Terdapat juga sebahagian yang berkomunikasi menggunakan isyarat "morse".

Pengendali Radio Amatur adalah merupakan sebahagian dari penduduk dunia yang mempunyai isyarat penggillan (callsign) sendiri yang mana ia merupakan pasport untuk ke seluruh dunia melalui gelombang udara (Airwaves). Sempadan negara, ideologi politik, warna kulit, pangkat atau kedudukan seseorang adalah sama sekali tiada di dalam dunia Radio Amatur walaupun masih terdapat sebahagian kecil lagi negara di dalam dunia yang masih tidak membenarkan penggunaannya sebagai sebahagian dari aktiviti sampingan.

Keseronokan di dalam menggunakan perhubungan Radio Amatur oleh pengendali-pengendalinya ke negara lain menyebabkan sebahagian darinya menghasilkan ikatan persahabatan yang berkekalan . Dengan berkomunikasi melalui radio kita akan dapat mengenali budaya dan adat resam sesuatu penduduk yang mungkin sukar dicapai dengan perhubungan yang sedia ada disebabkan kurangnya infrastruktur dan tempat yang jauh dipendalaman.
Dari itu dapatlah kita simpulkan bahawa Radio Amatur adalah merupakan suatu hobi yang amat baik dan menarik bagi tujuan pendidikan dan perhubungan jarak jauh yang murah lagi efisien.

Di samping berkomunikasi kita dapat juga membantu agensi agensi kecemasan dalam memberikan khidmat komunikasi semasa bencana dan juga semasa aktiviti yang berbentuk sosial.Apakah syarat-syarat untuk menjadi pengendali radio amatur?

Radio Amatur adalah untuk semua orang tanpa mengira jantina, umur (14 tahun ke atas), pangkat, agama, bangsa atau keupayaan. Sebagai seorang pengendali Radio Amatur, mereka akan dapat merasakan pengalaman yang menyeronokkan dengan suatu sentuhan yang agung bagi kepuasan diri mereka. Di Malaysia sesiapa sahaja boleh menjadi ahli dan berhubung ke seluruh dunia. Di dalam Radio Amatur, ianya akan menyediakan suatu pengalaman yang amat baik di mana ianya menjerumuskan diri kita ke dalam bidang elektronik di mana kini semakin ramai orang menyertai bidang ini.

Disamping itu, seseorang pengendali radio amatur yang sah perlu memiliki lesen kelas A atau B yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM). Seseorang pengendali yang inigin memiliki lesen yang disebutkan tadi, perlu menduduki ujian bertulis (kelas B) manakala ujian morse (kelas A). Pengendali radio amatur yang lulus ujian bertulis akan memiliki lesen kelas B (9W) manakala ujian morse akan memiliki lesen kelas A (9M).


Peralatan yang diperlukan untuk seorang pengendali radio amatur.

Peralatan paling asas yang diperlukan ialah “FM Handheld Transceiver” atau “walkie-talkie”. Terdapat juga peralatan yang boleh dibawa ketika di dalam kereta iaitu “Mobile FM Transceiver ”. Selain peralatan diatas, unit bekalan kuasa dan antena yang bersesuaian adalah perlu untuk membolehkan sistem radio amatur berfungsi.
Terdapat beberapa jenama yang boleh didapati di pasaran seperti Motorola, Kenwood, Yaesu, Icom dan lain-lain.


Penubuhan kelab di sekolah atau institusi pendidikan

Tujuan dalam penubuhan kelab radio amatur adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar kepada sistem komunikasi yang paling awal di dunia dan efisyen. Selain itu, pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam radio amatur untuk membantu dan melibatkan diri dalam senario yang genting dan bencana dari aspek komunikasi.